05:35 +07 Thứ hai, 04/03/2024

MENU

Liên Kết

Trang nhất » Tin Tức » HỆ THỐNG TỔ CHỨC » Phòng Ban

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học

Chủ nhật - 31/12/2017 02:47

 

TS.BS. PHẠM THANH HẢI
Trưởng phòng
Email: pthai@hpmu.edu.vn

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
 

TS. Phạm Thị Hạnh
Email: pthanh@hpmu.edu.vn
 

ThS. NGUYỄN THỊ TUYẾT
Email: nttuyet@hpmu.edu.vn
 

BS. Nguyễn Thu Hường

CN. Đỗ Thị Nhật Minh

ThS. Trần Thị Bích Hồi
CB Kiêm nhiệm
Email: ttbhoi@hpmu.edu.vn

TS. KHÚC THỊ SONG HƯƠNG
CB Kiêm nhiệm
Email: ktshuong@hpmu.edu.vn

ThS. Lê Trần Tuấn Anh
 
CB Kiêm nhiệm
Email: lttanh@hpmu.edu.vn
 

* Lịch sử hình thành
- Trước năm 1999, Công tác quản lý đào tạo sau đại học do phòng Đào tạo đảm nhiệm.
- Năm 2003, Thành lập phòng Quản lý khoa học và đào tạo Sau đại học.
-Tháng 3/2006 Phòng Đào tạo Sau đại học được tách ra từ phòng Quản lý khoa học và Đào tạo Sau đại học.

 
*Lãnh đạo qua các thời kỳ
-  NGND.PGS.TS.BSCKII. Trần Quang Phục - Phó hiệu trưởng kiêm Trưởng phòng Quản lý khoa học và đào tạo Sau đại học từ 2003 đến 9/2005.
-  TTƯT. PGS.TS. Đinh Văn Thức - Phó trưởng phòng Quản lý khoa học và Đào tạo Sau đại học từ 1/2004 đến 9/2005, trưởng phòng từ tháng 9/2005-3/2006. Trưởng phòng đào tạo Sau đại học từ 3/2006 đến nay.
- PGS.TS. Đinh Thị Thanh Mai - Nguyên phó trưởng phòng
-ThS. Nguyễn Thị Tuyết - Nguyên phó trưởng phòng
- TTƯT.PGS.TS. Đinh Văn Thức - Nguyên trưởng phòng

*Chức năng, nhiệm vụ
1. Chức năng
Phòng Đào tạo sau đại học có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu về công tác đào tạo sau đại học bao gồm: Tổ chức, quản lý, triển khai công tác đào tạo Bác sĩ nội trú, Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ chuyên khoa II, Thạc sĩ, Tiến sĩ và các chương trình bồi dưỡng kiến thức khác (cấp chứng chỉ).
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Quản lý đào tạo sau đại học:
- Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình và kế hoạch đào tạo cụ thể cho từng cấp học và cho từng chuyên ngành.
- Căn cứ vào chỉ tiêu đào tạo sau đại học được Bộ giao hàng năm, căn cứ vào nhu cầu của xã hội và khả năng của trường, lập kế hoạch tuyển sinh và tổ chức thi tuyển.
- Tổ chức và chuẩn bị các thủ tục chọn cán bộ giảng dạy, chọn đề tài và cử cán bộ hướng dẫn học viên sau đại học làm đề tài luận văn, luận án tốt nghiệp; thành lập các Hội đồng bảo vệ luận văn hoặc luận án của Bác sĩ nội trú, Bác sĩ chuyên khoa cấp 2, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục trình Bộ Giáo dục và Đào tạo và tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp nhà nước.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo sau đại học hằng năm (lịch trình giảng dạy, thời khoá biểu…) và phối hợp với các đơn vị trong trường triển khai thực hiện, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế giảng dạy, học tập, kiểm tra, thi.
- Quản lý kết quả học tập của học viên, tổ chức tốt việc lưu trữ các kết quả học tập của học viên để việc nhận xét đánh giá quá trình học tập của học viên được chính xác.
- Phối hợp với các Khoa, bộ môn tổ chức thường xuyên việc kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, kết quả học tập, nghiên cứu của học viên; chủ động đề xuất các biện pháp thích hợp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học.
- Trên cơ sở các quy định cho phép, tổ chức hợp tác với các Trường, Viện nước ngoài tiến hành các hoạt động đào tạo như giảng chuyên đề, đồng hướng dẫn, cử học viên đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch soạn thảo, in ấn giáo trình, tài liệu, sách giáo khoa phục vụ cho việc đào tạo sau đại học.
- Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đề nghị Bộ Giáo dục – Đào tạo và Bộ Y tế xét duyệt mở các mã ngành mới.
- Chủ động phối hợp với phòng Tài chính kế toán trong hạch toán kinh phí, đảm bảo sử dụng nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng sau đại học đúng mục đích và hiệu quả.
- Tham mưu cho Hiệu trưởng tiến hành các thủ tục phúc tra kết quả thi, học tập của học viên khi có đơn khiếu nại. Giải quyết các đơn thư khiếu nại của học viên theo quy định hiện hành.
 Tổ chức, chế độ hoạt động:
- Phòng Đào tạo sau đại học chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo sau đại học.
- Phòng có 1 Trưởng phòng và 1 - 2 Phó trưởng phòng. Số lượng Phó trưởng phòng do Hiệu trưởng quy định căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp giai đoạn phát triển của đơn vị.
- Trưởng phòng Đào tạo sau đại học là đầu mối để Hiệu trưởng nắm tình hình về công tác đào tạo sau đại học (đối tượng, chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập) của toàn trường. Trưởng phòng Đào tạo sau đại học là Uỷ viên thường trực Hội đồng Tuyển sinh sau đại học, Hội đồng coi thi, chấm thi tuyển sinh sau đại học và một số các Hội đồng khác do Hiệu trưởng chỉ định. Trong trường hợp Trưởng phòng đi vắng phải uỷ quyền cho 01 Phó trưởng phòng thay mặt để giải quyết công việc.
- Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Đào tạo sau đại học được thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của trường những văn bản, giấy tờ trong phạm vi chức năng  và nhiệm vụ được giao, được ký sao chứng thực văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập của học viên do trường cấp.
- Phó trưởng phòng Đào tạo sau đại học là người giúp Trưởng phòng điều hành công tác chung và trực tiếp phụ trách những mảng công tác do Trưởng phòng phân công.
 - Nhiệm vụ của viên chức, nhân viên trong phòng Đào tạo sau đại học do Trưởng phòng phân công trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được Hiệu trưởng quy định.
Biên chế:
Biên chế của phòng Đào tạo sau đại học do Hiệu trưởng quyết định trên cơ sở tình hình nhiệm vụ, nhu cầu công tác của đơn vị và theo đề xuất của lãnh đạo phòng. 
* Thành tích
-   Tập thể phòng được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
-   Năm học 2008, 2010 - 2014, 2016 - 2018 được công nhận tập thể lao động xuất sắc
-   Được Bộ Y tế tặng Bằng khen năm 2009, 2013 và năm 2018, Bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng năm 2008, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014


Tập thể cán bộ phòng Đào tạo Sau đại học
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn