11:33 +07 Thứ sáu, 03/02/2023

MENU

Liên Kết

Trang nhất » Tin Tức » HỆ THỐNG TỔ CHỨC » Phòng Ban » Phòng Công tác chính trị

Ban Quản lý ký túc xá

Chủ nhật - 31/12/2017 15:17

 
ThS. Nguyễn Văn Giang
Trưởng Ban
Email:nvgiang@hpmu.edu.vn

 

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ
 
 
CS. Bùi Thị Thùy Dương
Email: bttduong@hpmu.edu.vn

CN. Lê Hồng Phong
Email: lhphong@hpmu.edu.vn

CN. Đinh Thị Khánh Ly
Email:

* Lịch sử hình thành
-  Ngày 20 tháng 09 năm 1989, Ban quản lý Ký túc xá được thành lập
 
*Lãnh đạo qua các thời kỳ
-  PGS.TS.BS. Phạm Văn Liệu -Trưởng ban (20/09/1989 - 07/02/1990)
-  BSCKH. Nguyễn Bá Dụng - Trưởng ban (02/1990-09/1992)
-  CN. Vũ Tuấn Lộc - Trưởng ban (10/1992 - 10/1997)
- CN. Đỗ Văn Hiến – Trưởng ban (11/1997 - đến nay).

*Tổ chức và chế độ hoạt động

- Ban quản lý Ký túc xá chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Phó hiệu trưởng phụ trách kinh tế.
- Ban quản lý Ký túc xá có 1 Trưởng ban do Hiệu trưởng bổ nhiệm. Trưởng ban phụ trách, điều hành chung và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của Ban. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo Ban thực hiện theo quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của Bộ Y tế và theo kế hoạch của Ban Giám hiệu nhà trường. Cán bộ lãnh đạo được hưởng chế độ phụ cấp chức vụ theo quy định.
- Ban quản lý Ký túc xá đảm bảo chế độ công tác hàng ngày và trực ban đêm để giải quyết kịp thời các công việc thường xuyên trong Ký túc xá.
- Nhiệm vụ của các cán bộ, nhân viên trong Ban quản lý Ký túc xá do Trưởng ban phân công trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được Hiệu trưởng quy định.

* Biên chế

Tuỳ thuộc yêu cầu nhiệm vụ công tác của Ban quản lý Ký túc xá, số lượng cán bộ, nhân viên của Ban do Trưởng ban đề xuất, giới thiệu và Hiệu trưởng quyết định.       *Chức năng, nhiệm vụ
1. Chức năng
Ban quản lý Ký túc xá là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu việc tổ chức, quản lý khu ký túc xá, đảm bảo cuộc sống cho sinh viên nội trú.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
Ban quản lý Ký túc xá có các nhiệm vụ sau đây:
- Tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu các phương án sắp xếp khu nội trú, đảm bảo thực hiện chế độ đối với các sinh viên trong diện chính sách, sinh viên ở vùng sâu, vùng xa, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
- Tổ chức sắp xếp nơi ở cho sinh viên nội trú. Phối hợp với các phòng chức năng liên quan trong việc đảm bảo các điều kiện sinh hoạt trong các phòng ở nội trú và trong khu Ký túc xá. Đề xuất và tổ chức triển khai các hoạt động tinh thần cho sinh viên nội trú (loa đài, ti vi...).
- Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành nội quy Ký túc xá của các phòng ở và sinh viên nội trú. Phát hiện kịp thời các sai phạm và xử lý kịp thời (nếu có).
- Phối hợp với các lực lượng liên quan trong việc kiểm tra nhân khẩu thường trú; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng phòng ở sạch đẹp, văn minh góp phần xây dựng khu ký túc xá văn minh, bảo vệ môi trường.
- Xây dựng các phương án bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn tài sản cho nhà trường, tài sản và tính mạng sinh viên khu nội trú; triển khai thực hiện các phương án đã được phê duyệt.
- Có kế hoạch bổ sung, sửa chữa kịp thời các hư hỏng ở khu nội trú Ký túc xá.
- Theo dõi, tổng hợp và quản lý các sinh viên nội trú trong Ký túc xá, làm cơ sở cho việc báo cáo thống kê nhanh chóng, kịp thời và chính xác.
- Ban quản lý Ký túc xá có trách nhiệm nhắc nhở, yêu cầu bồi thường hoặc từ chối không cho ở trong ký túc xá đối với các sinh viên nội trú tuỳ theo mức độ vi phạm.
- Tham gia nhận xét, đánh giá điểm rèn luyện đối với sinh viên nội trú. Đề xuất việc khen thưởng và kỷ luật sinh viên nội trú.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu phân công.


Tập thể cán bộ ban Quản lý ký túc xá
 

Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn