10:50 +07 Thứ bảy, 28/01/2023

MENU

Liên Kết

Trang nhất » Tin Tức » NỘI DUNG CÔNG KHAI

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 (Phần 1)

Thứ hai - 01/12/2014 10:00
BỘ Y TẾ  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG  
     
Biểu mẫu 20
(Kèm theo công văn số 456 /BGH-YDHP ngày 14 tháng 11 năm 2014)
     
THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015
Nghiên cứu sinh chuyên ngành Y tế công cộng

TT Nội dung Hệ đào tạo chính quy
Tiến sĩ
I  Điều kiện tuyển sinh   - Thí sinh có bằng tốt nghiệp bác sĩ y học dự phòng, y tế công  cộng hệ chính quy loại khá trở lên. Thí sinh phải có ít nhất 02 bài báo phù hợp hướng nghiên cứu; Thí sinh phải có 02 năm công tác trong lĩnh vực chuyên môn sau khi tốt nghiệp đại học.
 - Thí sinh có bằng Thạc sĩ Y tế Công cộng hoặc bằng Thạc sĩ chuyên ngành gần (Y học Dự phòng, Dinh dưỡng cộng đồng, Sức khoẻ môi trường) đã qua bổ sung kiến thức chuyên ngành theo quy chế đào tạo trước khi dự thi tuyển, có ít nhất 01 bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu.
- Thí sinh có bằng bác sỹ chuyên khoa cấp II phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi, có ít nhất 02 bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu.
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...) - Đào tạo tại cơ sở 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền,Hải Phòng và các bệnh viện viện đa khoa, chuyên khoa loại I, loại II.
- Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng được yêu cầu đào tạo và phục vụ tốt cho học viên.
III Đội ngũ giảng viên  - Có chất lượng, kinh nghiệm, trình độ từ Thạc sỹ(phải là giảng viên chính), TS, GS, PGS. 
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học - Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các câu lạc bộ … thu hút nhiều đối tượng tham gia.
V Yêu cầu về thái độ học tập của người học  - Tham gia đầy đủ thời gian học tập lý thuyết theo quy định.
- Đi thực tập và thực hành đầy đủ tại các bộ môn và cơ sở y tế
- Học tập tích cực, chủ động. Nghiêm túc trong học tập và thi cử
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được - Có trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho việc học tập, tham khảo tài liệu và giao tiếp thông thường.
VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ  - Làm việc tại các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân, các cơ sở nghiên cứu, quản lý, đào tạo chuyên ngành.


Nghiên cứu sinh chuyên ngành Nhi khoa

 
TT Nội dung Hệ đào tạo chính quy
Tiến sĩ
I Điều kiện tuyển sinh  - Thí sinh có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành, có ít nhất 01 bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu.
- Thí sinh chưa có bằng thạc sĩ chuyên ngành Nhi phải có bằng tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa loại khá trở lên và có chứng chỉ định hướng chuyên ngành nhi, có thâm niên công tác trong chuyên ngành tối thiểu 2 năm. Thí sinh phải có ít nhất 02 bài báo phù hợp hướng nghiên cứu;
- Thí sinh có bằng bác sỹ chuyên khoa cấp II phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi, có ít nhất 02 bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu.
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...) - Đào tạo tại cơ sở 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền,Hải Phòng và các bệnh viện viện đa khoa, chuyên khoa loại I, loại II.
- Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng được yêu cầu đào tạo và phục vụ tốt cho học viên.
III Đội ngũ giảng viên  - Có chất lượng, kinh nghiệm, trình độ từ Thạc sỹ(phải là giảng viên chính), TS, GS, PGS. 
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học - Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các câu lạc bộ … thu hút nhiều đối tượng tham gia.
V Yêu cầu về thái độ học tập của người học  - Tham gia đầy đủ thời gian học tập lý thuyết theo quy định.
- Đi thực tập và thực hành đầy đủ tại các bộ môn và cơ sở y tế
- Học tập tích cực, chủ động. Nghiêm túc trong học tập và thi cử
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được - Có trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho việc học tập, tham khảo tài liệu và giao tiếp thông thường.
VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ  - Làm việc tại các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân, các cơ sở nghiên cứu, quản lý, đào tạo chuyên ngành.


Ngành Bác sỹ nội trú (Nội, Nhi, Ngoại)

 
TT Nội dung Hệ đào tạo chính quy
Bác sỹ nội trú
I Điều kiện tuyển sinh  - Tốt nghiệp bác sĩ loại khá trở lên.
- Trong các năm học đại học không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị dừng học tập (trừ lý do sức khỏe).
- Tuổi không quá 27
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...) - Đào tạo tại cơ sở 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền,Hải Phòng và các bệnh viện viện đa khoa, chuyên khoa loại I, loại II.
- Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng được yêu cầu đào tạo và phục vụ tốt cho học viên.
III Đội ngũ giảng viên  - Có chất lượng, kinh nghiệm, trình độ từ Thạc sỹ(phải là giảng viên chính), TS, GS, PGS. 
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học - Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các câu lạc bộ … thu hút nhiều đối tượng tham gia.
V Yêu cầu về thái độ học tập của người học  - Tham gia đầy đủ thời gian học tập lý thuyết theo quy định.
- Đi thực tập và thực hành đầy đủ tại các bộ môn và cơ sở y tế
- Học tập tích cực, chủ động. Nghiêm túc trong học tập và thi cử
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được - Có trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho việc học tập, tham khảo tài liệu và giao tiếp thông thường.
VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ  - Làm việc tại các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân, các cơ sở nghiên cứu, quản lý, đào tạo chuyên ngành.


Ngành Bác sỹ chuyên khoa I

 
TT Nội dung Hệ đào tạo chính quy
Bác sỹ chuyên khoa I
I Điều kiện tuyển sinh  - Bác sỹ tốt nghiệp đại học y (đối với chuyên ngành Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng, Y học cổ truyền phải có chứng chỉ chuyên khoa định hướng) có biên chế hoặc hợp đồng dài hạn ở cơ quan nhà nước và có thâm niên công tác trong chuyên ngành dự tuyển ít nhất 12 tháng.
- Tuổi không quá 45 với nữ, 50 với nam.Có đủ sức khỏe.
- Lý lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...) - Đào tạo tại cơ sở 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền,Hải Phòng và các bệnh viện viện đa khoa, chuyên khoa loại I, loại II.
- Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng được yêu cầu đào tạo và phục vụ tốt cho học viên.
III Đội ngũ giảng viên  - Có chất lượng, kinh nghiệm, trình độ từ Thạc sỹ(phải là giảng viên chính), TS, GS, PGS. 
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học - Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các câu lạc bộ … thu hút nhiều đối tượng tham gia.
V Yêu cầu về thái độ học tập của người học  - Tham gia đầy đủ thời gian học tập lý thuyết theo quy định.
- Đi thực tập và thực hành đầy đủ tại các bộ môn và cơ sở y tế
- Học tập tích cực, chủ động. Nghiêm túc trong học tập và thi cử
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được - Có trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho việc học tập, tham khảo tài liệu và giao tiếp thông thường.
VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ  - Làm việc tại các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân, các cơ sở nghiên cứu, quản lý, đào tạo chuyên ngành.


Ngành Bác sỹ chuyên khoa II

 
TT Nội dung Hệ đào tạo chính quy
Bác sỹ chuyên khoa II
I Điều kiện tuyển sinh  - Tốt nghiệp chuyên khoa I và có thâm niên 6 năm trong chuyên ngành dự thi (không kể thời gian học chuyên khoa I).
- Bác sỹ nội trú có thâm niên công tác từ 3 năm trở lên trong chuyên ngành dự thi.
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...) - Đào tạo tại cơ sở 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền,Hải Phòng và các bệnh viện viện đa khoa, chuyên khoa loại I, loại II.
- Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng được yêu cầu đào tạo và phục vụ tốt cho học viên.
III Đội ngũ giảng viên  - Có chất lượng, kinh nghiệm, trình độ từ Thạc sỹ(phải là giảng viên chính), TS, GS, PGS. 
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học - Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các câu lạc bộ … thu hút nhiều đối tượng tham gia.
V Yêu cầu về thái độ học tập của người học  - Tham gia đầy đủ thời gian học tập lý thuyết theo quy định.
- Đi thực tập và thực hành đầy đủ tại các bộ môn và cơ sở y tế
- Học tập tích cực, chủ động. Nghiêm túc trong học tập và thi cử
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được - Có trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho việc học tập, tham khảo tài liệu và giao tiếp thông thường.
VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ  - Làm việc tại các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân, các cơ sở nghiên cứu, quản lý, đào tạo chuyên ngành.


Ngành Thạc sỹ Nội, Ngoại, Nhi, Y tế công cộng, Y học biển

 
TT Nội dung Hệ đào tạo chính quy
Cao học
I Điều kiện tuyển sinh  - Tốt nghiệp đại học ngành y, có thâm niên công tác trong ngành dự thi từ 2 năm trở lên.
- Tốt nghiệp chuyên ngành y chính quy, loại khá trở lên được dự tuyển ngay.
- Cán bộ các cơ sở y tế nhà nước, phải được cơ quan chủ quản đồng ý cử đi học.
- Đối với cao học Y tế công cộng có bằng tốt nghiệp đại học các ngành môi trường, sinh học, dân số, xã hội học, nhân học, điều dưỡng phải có chứng chỉ chuyên khoa định hướng Y tế công cộng và có thâm niên công  tác trong ngành y tế hoặc ngành quản lý sức khỏe từ 2 năm trở lên.
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...) - Đào tạo tại cơ sở 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền,Hải Phòng và các bệnh viện viện đa khoa, chuyên khoa loại I, loại II.
- Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng được yêu cầu đào tạo và phục vụ tốt cho học viên.
III Đội ngũ giảng viên  - Có chất lượng, kinh nghiệm, trình độ từ Thạc sỹ(phải là giảng viên chính), TS, GS, PGS. 
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học - Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các câu lạc bộ … thu hút nhiều đối tượng tham gia.
V Yêu cầu về thái độ học tập của người học  - Tham gia đầy đủ thời gian học tập lý thuyết theo quy định.
- Đi thực tập và thực hành đầy đủ tại các bộ môn và cơ sở y tế
- Học tập tích cực, chủ động. Nghiêm túc trong học tập và thi cử
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được - Có trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho việc học tập, tham khảo tài liệu và giao tiếp thông thường.
VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ  - Làm việc tại các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân, các cơ sở nghiên cứu, quản lý, đào tạo chuyên ngành.


Ngành Bác sỹ đa khoa, Bác sỹ y học dự phòng, Bác sỹ răng hàm mặt

 
TT Nội dung Hệ đào tạo chính quy
Đại học
I Điều kiện tuyển sinh  Tốt nghiệp THPT
Tuyển sinh cả nước
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...) - Đào tạo tại cơ sở 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền,Hải Phòng và các bệnh viện viện đa khoa, chuyên khoa loại I, loại II.
- Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng được yêu cầu đào tạo và phục vụ tốt cho học viên.
III Đội ngũ giảng viên  - Có chất lượng, kinh nghiệm, trình độ từ Thạc sỹ(phải là giảng viên chính), TS, GS, PGS. 
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học - Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các câu lạc bộ … thu hút nhiều đối tượng tham gia.
V Yêu cầu về thái độ học tập của người học  - Tham gia đầy đủ thời gian học tập lý thuyết theo quy định.
- Đi thực tập và thực hành đầy đủ tại các bộ môn và cơ sở y tế
- Học tập tích cực, chủ động. Nghiêm túc trong học tập và thi cử
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được - Có trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho việc học tập, tham khảo tài liệu và giao tiếp thông thường.
VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ  - Làm việc tại các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân, các cơ sở nghiên cứu, quản lý, đào tạo chuyên ngành.


Ngành Cử nhân điều dưỡng, Cử nhân xét nghiệm y học, Dược học

 
TT Nội dung Hệ đào tạo chính quy
Đại học
I Điều kiện tuyển sinh  - Tốt nghiệp THPT
- Tuyển sinh cả nước
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...) - Đào tạo tại cơ sở 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền,Hải Phòng và các bệnh viện viện đa khoa, chuyên khoa loại I, loại II.
- Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng được yêu cầu đào tạo và phục vụ tốt cho học viên.
III Đội ngũ giảng viên  - Có chất lượng, kinh nghiệm, trình độ từ Thạc sỹ(phải là giảng viên chính), TS, GS, PGS. 
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học - Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các câu lạc bộ … thu hút nhiều đối tượng tham gia.
V Yêu cầu về thái độ học tập của người học  - Tham gia đầy đủ thời gian học tập lý thuyết theo quy định.
- Đi thực tập và thực hành đầy đủ tại các bộ môn và cơ sở y tế
- Học tập tích cực, chủ động. Nghiêm túc trong học tập và thi cử
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được - Có trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho việc học tập, tham khảo tài liệu và giao tiếp thông thường.
VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ  - Làm việc tại các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân, các cơ sở nghiên cứu, quản lý, đào tạo chuyên ngành.


Ngành Bác sỹ đa khoa (hệ 4 năm)

 
TT Nội dung Hệ đào tạo chính quy
Liên thông
I Điều kiện tuyển sinh  - Người có bằng tốt nghiệp y sỹ hoặc y sỹ đa khoa từ 36 tháng trở lên phải có thời gian làm việc liên tục đúng ngành đào tạo ít nhất là 12 tháng tính từ khi ký hợp đồng lao động hoặc có quyết định tiếp nhận đến thời điểm cơ sở đào tạo bắt đầu nhận hồ sơ dự thi (không bao gồm thời gian thực hành nghề nghiệp để lấy chứng chỉ hành nghề) và được đơn vị tuyển dụng cử đi học.
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...) - Đào tạo tại cơ sở 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền,Hải Phòng và các bệnh viện viện đa khoa, chuyên khoa loại I, loại II.
- Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng được yêu cầu đào tạo và phục vụ tốt cho học viên.
III Đội ngũ giảng viên  - Có chất lượng, kinh nghiệm, trình độ từ Thạc sỹ(phải là giảng viên chính), TS, GS, PGS. 
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học - Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các câu lạc bộ … thu hút nhiều đối tượng tham gia.
V Yêu cầu về thái độ học tập của người học  - Tham gia đầy đủ thời gian học tập lý thuyết theo quy định.
- Đi thực tập và thực hành đầy đủ tại các bộ môn và cơ sở y tế
- Học tập tích cực, chủ động. Nghiêm túc trong học tập và thi cử
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được - Có trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho việc học tập, tham khảo tài liệu và giao tiếp thông thường.
VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ  - Làm việc tại các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân, các cơ sở nghiên cứu, quản lý, đào tạo chuyên ngành.


Ngành Dược học (hệ 4 năm)

 
TT Nội dung Hệ đào tạo chính quy
Hệ liên thông
I Điều kiện tuyển sinh  - Người có bằng tốt nghiệp dược sỹ trung cấp hoặc dược sỹ cao đẳng từ 36 tháng trở lên phải có thời gian làm việc liên tục đúng ngành đào tạo ít nhất là 12 tháng tính từ khi ký hợp đồng lao động hoặc có quyết định tiếp nhận đến thời điểm cơ sở đào tạo bắt đầu nhận hồ sơ dự thi (không bao gồm thời gian thực hành nghề nghiệp để lấy chứng chỉ hành nghề) và được đơn vị tuyển dụng cử đi học.
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...) - Đào tạo tại cơ sở 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền,Hải Phòng và các bệnh viện viện đa khoa, chuyên khoa loại I, loại II.
- Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng được yêu cầu đào tạo và phục vụ tốt cho học viên.
III Đội ngũ giảng viên  - Có chất lượng, kinh nghiệm, trình độ từ Thạc sỹ(phải là giảng viên chính), TS, GS, PGS. 
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học - Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các câu lạc bộ … thu hút nhiều đối tượng tham gia.
V Yêu cầu về thái độ học tập của người học  - Tham gia đầy đủ thời gian học tập lý thuyết theo quy định.
- Đi thực tập và thực hành đầy đủ tại các bộ môn và cơ sở y tế
- Học tập tích cực, chủ động. Nghiêm túc trong học tập và thi cử
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được - Có trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho việc học tập, tham khảo tài liệu và giao tiếp thông thường.
VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ  - Làm việc tại các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân, các cơ sở nghiên cứu, quản lý, đào tạo chuyên ngành.


Ngành Cử nhân điều dưỡng đa khoa, Cử nhân điều dưỡng sản khoa

 
TT Nội dung Hệ đào tạo chính quy
Vừa làm vừa học
I Điều kiện tuyển sinh  - Người có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng khối ngành sức khỏe từ 36 tháng trở lên phải có thời gian làm việc liên tục đúng ngành đào tạo ít nhất là 12 tháng tính từ khi ký hợp đồng lao động hoặc có quyết định tiếp nhận đến thời điểm cơ sở đào tạo bắt đầu nhận hồ sơ dự thi (không bao gồm thời gian thực hành nghề nghiệp để lấy chứng chỉ hành nghề) và được đơn vị tuyển dụng cử đi học.
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...) - Đào tạo tại cơ sở 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền,Hải Phòng và các bệnh viện viện đa khoa, chuyên khoa loại I, loại II.
- Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng được yêu cầu đào tạo và phục vụ tốt cho học viên.
III Đội ngũ giảng viên  - Có chất lượng, kinh nghiệm, trình độ từ Thạc sỹ(phải là giảng viên chính), TS, GS, PGS. 
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học - Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các câu lạc bộ … thu hút nhiều đối tượng tham gia.
V Yêu cầu về thái độ học tập của người học  - Tham gia đầy đủ thời gian học tập lý thuyết theo quy định.
- Đi thực tập và thực hành đầy đủ tại các bộ môn và cơ sở y tế
- Học tập tích cực, chủ động. Nghiêm túc trong học tập và thi cử
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được - Có trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho việc học tập, tham khảo tài liệu và giao tiếp thông thường.
VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ  - Làm việc tại các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân, các cơ sở nghiên cứu, quản lý, đào tạo chuyên ngành.


     
    Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2014
  Người lập biểu KT.HIỆU TRƯỞNG
    (đã ký tên và đóng dấu)
     
     
  Lê Tiến Thành PGS.TS.Phạm Văn Hán


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn