00:17 +07 Thứ năm, 08/12/2022

MENU

Liên Kết

Trang nhất » Tin Tức » NỘI DUNG CÔNG KHAI

Biểu tổng hợp nội dung công khai năm học 2014 - 2015

Thứ hai - 01/12/2014 09:29
                           BỘ Y TẾ
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG
           
BIỂU TỔNG HỢP

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học
   
Năm học 2014 - 2015    
(Kèm theo công văn số  456 /BGH-YDHP ngày 14 tháng 11 năm 2014)    
           
  - Hình thức công khai: Tại trường và trên website http://www.hpmu.edu.vn    
  - Địa chỉ web: http://hpmu.edu.vn    
  - Thông tin người lập biểu:  Điện thoại: ………………………..Email:………………………………………………………..    STT Nội dung Đơn vị tính Tổng số
1  Số ngành trường đang đào tạo ngành 6
1.1  Đại học ngành 6
1.2  Cao đẳng ngành  
2  Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra ngành 6
2.1  Đại học ngành 6
2.2  Cao đẳng ngành  
3  Diện tích đất của trường ha 50
4  Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo m2 47029.52
4.1  Diện tích giảng đường/phòng học m2 8350
4.2  Diện tích thư viện m2 400
4.3  Diện tích phòng thí nghiệm m2 15800
4.4  Diện tích nhà xưởng thực hành m2 16000
5  Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường m2 2579.88
6  Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn người 331
6.1  Giáo sư người 2
6.2  Phó giáo sư người 17
6.3  Tiến sỹ người 23
6.4  Thạc sỹ người 137
6.5  Chuyên khoa Y cấp I + II người 8
6.6  Đại học người 144
6.7  Cao đẳng người  
6.8  Trình độ khác người  
7  Tổng số học viên, sinh viên, học sinh hệ chính quy người  
7.1  Nghiên cứu sinh người 20
7.2  Cao học người 122
7.3  Chuyên khoa Y cấp II người 95
7.5  Chuyên khoa Y cấp I người 298
7.4  Đại học người 5691
7.6  Cao đẳng người  
7.7  Trung cấp chuyên nghiệp người  
8  Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên % 56.67
9  Tổng thu năm 2013 tỷ đồng 127.7
9.1  Từ ngân sách nhà nước tỷ đồng 59.2
9.2  Từ học phí, lệ phí tỷ đồng 36
9.3  Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tỷ đồng 8.5
9.4  Từ nguồn khác tỷ đồng 24


Lưu ý: Các TSKH và Tiến sỹ nếu đã tính trong mục Giáo sư (6.1), Phó giáo sư (6.2) thì không tính trong mục Tiến sỹ (6.3) nữa.
       
                                                               Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2014
  Người lập biểu     KT. HIỆU TRƯỞNG
    (đã ký tên và đóng dấu)
       
       
  Lê Tiến Thành PGS.TS. Phạm Văn Hán
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn