BM Thực vật và Dược liệu

 
TS.DS NGÔ THỊ QUỲNH MAI
 Trưởng Bộ môn 
Email: ntqmai@hpmu.edu.vn
 
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN ĐƯƠNG NHIỆM BỘ MÔN

 

TS.DS Phạm Thị Anh
Giảng viên
Email: ptanh@hpmu.edu.vn

Ths.DS. Đinh Thị Quyên
 Giảng viên
Email: dtquyen@hpmu.edu.vn

Lưu Thị Thu Huyền
KTV
Email: ltthuyen@hpmu.edu.vn

KTV. Bùi Thị Hồng Vân
Kỹ thuật viên
 
ThS.DS Phạm Thị Phương Thảo
Giảng viên, giáo vụ Khoa
 

ThS.DS. Nguyễn Thị Dung
giảng viên 
Giảng viên tham gia và kiêm nhiệm
  1. TS.BS Nguyễn Thị Thu Hiền, Giảng viên Khoa Y học cổ truyền
  2. TS Đàm Đức Tiến, Viện Tài nguyên và Môi trường Biển
  3. TS.DS Trần Minh Ngọc, Viện dược liệu
  4. TS.DS Phương Thiện Thương, Viện dược liệu
  5. TSKH Nguyễn Minh Khởi, Viện dược liệu

Tập thể cán bộ, giảng viên bộ môn
Nhiệm vụ:
   Xây dựng chương trình, tài liệu, cơ sở vật chất và thực hiện giảng dạy và nghiên cứu các môn Thực vật, Dược liệu, Dược cổ truyền cho sinh viên dược
    Phối hợp trong phát triển các nghiên cứu, hợp tác về dược liệu biển
    Phối hợp nghiên cứu và phát triển y dược học cổ truyền, nghiên cứu phát triển thuốc từ các nguồn dược liệu Việt Nam, nhất là dược liệu Biển.
    Xây dựng cơ sở thực hành cho sinh viên tại các Bệnh viện y học cổ truyền, vườn thuốc nam trên địa bàn Hải Phòng và các tỉnh lân cận
 
  * Cơ sở thực tế

- Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng,
- Các khoa y học cổ truyền các bệnh viện thực hành của Trường
- Viện dược liệu, Bộ Y tế
- Viện Tài nguyên và Môi trường Biển, Viện Nghiên cứu Hải Sản (tại Hải Phòng)
- Các Trạm y tế xã có vườn thuốc nam là địa bàn thực hành của Trường