GĂP GỠ SINH VIÊN ĐẦU KHOÁ

GĂP GỠ SINH VIÊN ĐẦU KHOÁ
          Trong các ngày 3,10,11 tháng 10 năm 2022 Khoa Khoa học Cơ bản- Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đã tổ chức buổi gặp mặt sinh viên năm 1.

          Tham dự buổi gặp mặt có Ban Lãnh đạo Khoa, Văn Phòng khoa, các thầy cô trong Khoa Khoa học Cơ bản và toàn thể sinh viên năm nhất các chuyên ngành đào tạo.

           TS. Bùi Ngọc Tân – Phụ trách khoa Khoa học Cơ bản đã gặp mặt trao đổi, giới thiệu về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Khoa và các bộ môn trực thuộc Khoa.

           Một số hình ảnh của buổi lễ: