15:07 +07 Thứ sáu, 27/01/2023

Trang nhất » Thư viện ảnh

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 12 photos | 5460 view

Tòa nhà 7 tầng

Tòa nhà 7 tầng

Tòa nhà 7 tầng

Tòa nhà 15 tầng

Tòa nhà 7 tầng từ phía sau

Tòa nhà C 5 tầng

Tòa nhà 15 tầng

Tòa nhà 15 tầng

Toàn cảnh khuôn viên Trường

5

88_1.jpg

44_1.jpg