BM Cấp cứu và phòng chống thảm họa biển


BSNT. Nguyễn Bảo Nam 
Phụ trách bộ môn, giảng viên kiêm chức

 

Th.S. Lương Xuân Tuyến
Giảng viên kiêm chức
BSCKI. Phạm Trung Dũng
Giảng viên kiêm chức