BM Y học dưới nước và y học cao áp lâm sàng


NGND.GS.TS. Nguyễn Trường Sơn
Phụ trách bộ môn
Email: ntson@hpmu.edu.vn

ThS. Đoàn Thị Phương 
Giảng viên
Email: dtphuong@hpmu.edu.vn
 Th.S. Phạm Thị Non
Giảng viên kiêm chức