Bộ môn Ký sinh trùng


    
PGS.TS. ĐINH THỊ THANH MAI
Trưởng bộ môn
Email: dttmai@hpmu.edu.vn
 
TS. VŨ VĂN THÁI
Phó trưởng bộ môn
Email: vvthai@hpmu.edu.vn
 
DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN ĐƯƠNG NHIỆM BỘ MÔN KÝ SINH TRÙNG

 

CN. Bùi Thị Hồng Ánh

Email: bthanh@hpmu.edu.vn

TS. Võ Thị Thanh Hiền 
Email: vtthien@hpmu.edu.vn
 
KTV. Nguyễn Thị Mùi 
Email: ntmui@hpmu.edu.vn
  
KTV Lại Thị Thanh Thủy 

Email: lttthuy@hpmu.edu.vn

BS. Nguyễn Thị Huyền Sương
Email: 

BS. Trịnh Thị Thùy
Email:

 * Lịch sử hình thành
Bộ môn được thành lập từ tháng 3 năm 1980 cùng với sự ra đời của Cơ sở II Trường Đại học Y Hà Nội tại Hải Phòng. Lúc đầu là Tổ bộ môn KST chỉ có 1 giảng viên chuyên ngành Ký sinh trùng là BS. Nguỵễn Đức Thành và KTV. Đỗ Thị Yến. Sau đó bổ sung thêm BS. Phan Thị Liên Hoa. Vỉệc giảng dạy lý thuyết chủ yếu do các giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội đảm nhiệm. Từ năm 1985, Phân hiệu Đại học Y Hải Phòng (nay là Trường Đại học Y Dược Hải Phòng) được thành lập, bộ môn là một đơn vỊ trực thuộc của Trường.

 
 * Lãnh đạo qua các thời kỳ
- BSCKLNGƯT. Lê Thị Phú: Phó trưởng phụ trách bộ môn (từ 2000-2003)
- TTƯT.BS. Nguyễn Đức Thành: Tổ trưởng bộ môn từ 1980 đến 1986 và Phụ trách bộ môn từ năm 2003 đến năm2007
- PGS.TS. Đinh Thị Thanh Mai - Trưởng bộ môn từ 2007 đến nay.


* Chức năng, nhiệm vụ
+ Công tác giảng dạy
- Bộ môn giảng dạy cho các đối tượng sinh viên đại học: BS đa khoa, BS Y học dự phòng, BS Răng Hàm Mặt, Cử nhân Điều dưỡng chính quy ; Cử nhân Điều dưỡng vừa học vừa làm, sinh viên hệ bác sỹ 4 năm; sinh viên dược sĩ đại học.
- Đảm bảo giảng dạy đúng mục tiêu, chương trình đào tạo, đúng đối tượng, đã áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực và lồng ghép chăm sóc sức khỏe ban đầu vào chương trình giảng dạy. Đảm bảo chất lượng giảng dạy tôt. Quản lý tôt sinh viên học tập qua bộ môn. Chấp hành tốt nội quy, quy chế giảng dạy, thi cử, không vi phạm các quy định của nhà trường.
+ Công tác NCKH
Bộ môn đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, hàng năm có các đề tài khoa học cấp cơ sở. Tham gia hướng dẫn học viên cao học, sinh viên đa khoa năm thứ 6, sinh viên cử nhân kỹ thuật y học làm luận văn tốt nghiệp, sinh viên các khóa báo cáo khoa học tại trường, cùng đơn vị cộng đồng hướng dẫn sinh viên học tập tại cộng đồng.
+ Công tác phục vụ
- Cán bộ giảng viên bộ môn tích cực tham gia công tác khám chữa bệnh tại các Khoa (Chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán chức năng) của Bệnh viện Đại học Y Hài Phòng.
- Tham gia công tác quản lý đào tạo sau đại học, công tác đảng, công tác công đoàn... 
* Thành tích
 +Tập thể bộ môn:
-  Được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba năm 2013.
-  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012.
-  Nhiều năm liên tục Bộ môn được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Tập thể lao động tiên tiến.
+Cá nhân
-1 cá nhân được phong tặng danh hiệu “ Nhà giáo ưu tú” năm 1998 và 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tủ” năm 2012.
-  1 cá nhân được tặng Huân chương Lao động Hạng Ba năm 2008.
-  2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân năm 2004 và 2013.
-  6 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” và “Vì sức khỏe nhân dân”
-  Nhiều cán bộ giảng viên được tặng Bằng khen của Bộ Y tế và được công nhân danh hiệu ’’Giảng viên giỏi”, “Chiến sỹ thi đua” cấp cơ sở và cấp Bộ; Nhiều cán bộ đảng viên được tặng Giấy khen công tác Đảng” Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm;
Nhiều cá nhân nữ đạt danh hiệu “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”
 
Tập thể cán bộ giảng viên bộ môn Ký sinh trùng