KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo phân bố tổng quát môn học theo học kỳ cho các đối tượng ngành học
STT
Văn bản
 
Nơi ban hành văn bản Nội dung
1
Khung chương trình đào tạo niên chế Trường Đại học Y Hải Phòng
 
Trường ĐHYHP Tại đây
2
Khung chương trình đào tạo tín chỉ Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
 
Trường ĐHYDHP Tại đây
3
Khung chương trình đào tạo Dược sĩ hệ liên thông
 
Trường ĐHYDHP Tại Đây
4
Khung chương trình đào tạo liên thông Cao đẳng lên Đại học nghành Xét Nghiệm Y Học
 
Trường ĐHYDHP Tại Đây