THÔNG BÁO: TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NĂM 2021 - ĐỢT 2

THÔNG BÁO: TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NĂM 2021 -  ĐỢT 2
CHI TIẾT NỘI DUNG THÔNG BÁO XEM TẠI ĐÂY:

 /hpmu/uploads/news/2021_12/tb-tuyen-sinh-lien-thong-vlvh-nam-2021-dot-2.pdf

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG