Thông báo: ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2022

Thông báo: ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2022
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG THÔNG BÁO:

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2022

Chi tiết nội dung trong file đính kèm tại đây: /hpmu/uploads/news/2022_06/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-2022-ban-rut-gon.pdf

Trân trọng cảm ơn./.