Hội nghị Giáo dục Y khoa khu vực ASEAN (AMEC)

Hội nghị Giáo dục Y khoa khu vực ASEAN (AMEC)
Hội nghị Giáo dục Y khoa khu vực ASEAN (AMEC) được tổ chức tại Thái Lan
Hội nghị Giáo dục Y khoa khu vực ASEAN (AMEC) được tổ chức tại Thái Lan

Thời gian: Từ ngày 16 đến 20 tháng 5 năm 2017

Địa điểm : Trường Đại học Chulalongkorn, Thái Lan

Thông tin chi tiết truy cập website: http://www.mdcuconference.org/1st_asean_medical_conference.html