Hội nghị Quốc tế chuyên đề về Viêm gan do Vi-rút Khu vực Đông Á lần thứ 4 trong 2 ngày 16 và 17/11/2018

Hội nghị Quốc tế chuyên đề về Viêm gan do Vi-rút Khu vực Đông Á lần thứ 4 trong 2 ngày 16 và 17/11/2018

Hội nghị Quốc tế chuyên đề về Viêm gan do Vi-rút Khu vực Đông Nam Á lần thứ 4 được diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/11/2018 tại trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Chi tiết xem trong Link đính kèm:
+ Website Hội nghị: http://isvh4.hpmu.net/
+
 Nội dung Hội nghị: /hpmu/uploads/news/2018_11/gi_y-m_i-ch__ng-trnh.pdf