QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU HỌC PHÍ, KINH PHÍ ĐÀO TẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG

QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU HỌC PHÍ, KINH PHÍ ĐÀO TẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG

Văn bản
 
Số hiệu văn bản Ngày ban hành văn bản Nơi ban hành văn bản Nội dung

Mức thu học phí năm học 2021 -2022
 
279/QĐ-YDHP 12/10/2021 Trường ĐHYDHP Tại đây

Mức thu học phí năm học 2017-2018
 
599/QĐ-YDHP 26/5/2017 Trường ĐHYDHP Tại đây

Mức thu học phí năm học 2016-2017
 
652/QĐ-YDHP 06/7/2016 Trường ĐHYDHP Tại đây

Mức thu học phí năm học 2015-2016
 
837/QĐ-YDHP 10/12/2015 Trường ĐHYDHP Tại đây

Mức thu học phí năm học 2014-2015
 
602/QĐ-YHP 05/08/2013 Trường ĐHYHP Tại đây

Mức thu học phí năm học 2013-2014
 
602/QĐ-YHP 05/08/2013 Trường ĐHYHP Tại đây

Mức thu học phí năm học 2012-2013
 
687/QĐ-YHP 13/08/2012 Trường ĐHYHP Tại đây

Mức thu học phí năm học 2011-2012
 
653/QĐ-YHP 14/09/2012 Trường ĐHYHP Tại đâyNguồn tin: Phòng Đào tạo đại học