Lịch làm việc của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2020

Lịch làm việc của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2020
Lịch làm việc của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2020
Lịch làm việc của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2020

Lịch làm việc của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2020
Chi tiết trong File đính kèm: /hpmu/uploads/news/2020_05/lich-lam-viec-hdgscsydhp-2020.pdf