Thông báo kết quả xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019

Thông báo kết quả xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019
 
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo kết quả xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019

Chi tiết xem tại file đính kèm: THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT CÔNG NHẬN CHỨC DANH GS, PGS NĂM 2019