Kê khai hồ sơ điện tử và Bản đăng ký xét công nhận đạt TCCD GS, PGS năm 2022

Kê khai hồ sơ điện tử và Bản đăng ký xét công nhận đạt TCCD GS, PGS năm 2022
Thực hiện công văn số 92 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Nhà trường đề nghị các Thầy/Cô ứng viên đăng ký xét chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Y Dược Hải Phòng thực hiện kê khai hồ sơ điện tử và bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022 (mẫu số 1) tại trang thông tin điện tử của Hội đồng giáo sư Nhà nước trước ngày 30/6/2022 theo địa chi: http://hdgsnn.gov.vn/ungvien/
Thực hiện công văn số 92 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Nhà trường đề nghị các Thầy/Cô ứng viên đăng ký xét chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Y Dược Hải Phòng thực hiện kê khai hồ sơ điện tử và bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022 (mẫu số 1) tại trang thông tin điện tử của Hội đồng giáo sư Nhà nước trước ngày 30/6/2022 theo địa chi: http://hdgsnn.gov.vn/ungvien/

Thông tin chi tiết kính mời Quý Thầy, Cô xem trong công văn đính kèm (file đính kèm) /hpmu/uploads/news/2022_06/cong-van-92-ve-viec-ke-khai-ho-so-dien-tu-va-bdk-2022.pdf