Quyết định công nhận kết quả đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ NCKH tại Hội nghị KHCN trường năm 2021

Quyết định công nhận kết quả đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ NCKH tại Hội nghị KHCN trường năm 2021
Quyết định công nhận kết quả đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ NCKH tại Hội nghị KHCN trường năm 2021
Quyết định công nhận kết quả đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ NCKH tại Hội nghị KHCN trường năm 2021
Chi tiết xem trong file đính kèm: /hpmu/uploads/news/2022_07/qd-cong-nhan-ket-qua-danh-gia-nt-nhiem-vu-nam-2021.pdf