Thông báo danh mục đề tài, dự án KH & CN cấp Bộ xét tuyển chọn thực hiện năm 2014.

Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu tham gia tuyển chọn xin xem các thủ tục được đăng tải trên Website của Nhà Trường hoặc vào trang Web của Bộ Y tế (moh.gov.vn). Thời hạn nhận hồ sơ: hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 31 tháng 8 năm 2013 Nơi nhận Hồ sơ: Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội Mọi chi tiết xin liên hệ: CN. Nguyễn Thị Hoa -Phòng Quản lý Khoa học và HTQT - Tel: 01205693874 Email: quanlykhoahoc.yhp@gmail.com