LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊch công tác tuần từ ngày 18-24/03/2019
Thời gian Nội dung – Nhiệm vụ Địa điểm Chủ trì / Đơn vị
trách nhiệm chính
Thành phần
Thứ Hai
(18/03)
Sáng        
Chiều: 14h00  
Họp Giao ban 
 
Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng Như thường lệ

Chiều: 15h00
 

Họp Ban tổ chức chuẩn bị cho Lễ tốt nghiệp và trao bằng
Sau đại học 
Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng Như thường lệ
Thứ Ba
(19/03)
Sáng        
Chiều        
Thứ Tư
(20/03)
Sáng        
Chiều: 14h30    Họp với các Bộ môn:
U bướu, Y học Gia đình, Mắt, Tâm lý – Đạo đức Y học
Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
Phòng TCCB
 
Thứ Năm
(21/03)
Cả ngày Họp Dự án HPET Phòng Hội đồng
Tầng 2
Ban Quản lý Dự án  

Chiều: 14h30
 
 Họp với các Bộ môn:
Thần kinh, Da liễu, 
Truyền nhiễm
Phòng Hội đồng
Tầng 2
Hiệu trưởng
Phòng TCCB
 
Thứ Sáu
(22/03)
Sáng: 8h30
Họp Hội đồng Trường
 
Phòng họp tầng 3
Chủ tịch Hội đồng trường
 
Các thành viên Hội đồng trường

Cả ngày
 
Họp Dự án HPET Phòng Hội đồng
Tầng 2
Ban Quản lý Dự án  

Chiều: 14h00
 
Tập trung học viên Sau đại học chuẩn bị cho Lễ phát bằng Hội trường lớn Phòng Đào tạo
Sau đại học
Phòng Đào tạo SĐH
 Học viên
Thứ Bảy
(23/03)
Sáng: 7h30 Lễ tốt nghiệp và trao bằng
Sau đại học
Hội trường lớn Ban Giám hiệu
Phòng Đào tạo
Sau đại học
Đại biểu mời
Học viên Sau đại học
Chiều        
Chủ nhật
(24/03)
Sáng        
Chiều