LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 30/09-06/10/2019

Thời gian
Nội dung – Nhiệm vụ Địa điểm Chủ trì / Đơn vị
trách nhiệm chính
Thành phần
Thứ Hai
(30/09)
Chiều: 14h00 Họp Giao ban Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng Như thường lệ
Chiều: 16h00 Họp Hội đồng Đạo đức
trong nghiên cứu Y sinh học
Phòng hội đồng
tầng 2
Phòng
Quản lý Khoa học
- Thành viên Hội đồng Đạo đức
- Ban chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu
Chiều: 17h00 Họp chuyên môn POH Phòng 305
Nhà A
Nhóm POM Giảng viên nhóm POM
Thứ Ba
(01/10)
 
Sáng        
Chiều        
Thứ Tư
(02/10)
Sáng        
Chiều        
Thứ Năm
(03/10)
Chiều        
Chiều        
Thứ Sáu
(04/10)
 
Sáng        
Chiều: 16h30 Họp báo cáo tháng 9 Phòng hội đồng
tầng 3 - Nhà A
Ban đổi mới Giảng viên theo thư mời
Thứ Bảy
(05/10)
Cả ngày Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cơ sở năm 2019 Phòng Hội đồng
tầng 2
Phòng Họp tầng 3,
Phòng 303, 304, 305
BGH
Phòng QLKH
- Hội đồng nghiệm thu
- Chủ nhiệm và các thành viên đề tài
Chiều        
Chủ Nhật
(06/10)
Sáng        
Chiều