LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 19-25/10/2020


Thời gian
Nội dung – Nhiệm vụ Địa điểm Chủ trì / Đơn vị
trách nhiệm chính
Thành phần
Thứ Hai
(19/10)
 
Sáng        

Chiều: 14h00
 
Họp Giao ban Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng Như thường lệ
Thứ Ba
(20/10)
Sáng Học tập quy chế cho
Sinh viên Y 1
Hội trường lớn Phòng Đào tạo
Đại học  
 
Sáng: 8h00 Xây dựng danh mục minh chứng 
Tự đánh giá
Phòng
Hội đồng - tầng 2
TT Khảo thí 
và KĐCL
Như giấy mời
Chiều: 13h30 Lễ kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Hội LHPN Việt Nam
và tổng kết phong trào “Hai giỏi”
giai đoạn 2010-2020
Hội trường lớn BCH Công đoàn trường
- Đảng ủy, Ban Giám hiệu
- Ban Vì sự Tiến bộ Phụ nữ
- BCH các Khối Công đoàn Bộ phận
- Toàn thế Đoàn viên Công đoàn
Thứ Tư
(21/10)
Cả ngày Học tập quy chế cho
Sinh viên Y 1
Hội trường lớn Phòng Đào tạo
Đại học  
 
Sáng: 8h00 Xây dựng danh mục minh chứng 
Tự đánh giá
Phòng
Hội đồng - tầng 2
TT Khảo thí 
và KĐCL
Như giấy mời
Thứ Năm
(22/10)
Cả ngày Học tập quy chế cho
Sinh viên Y 1
Hội trường lớn Phòng Đào tạo
Đại học  
 
Sáng: 8h00 Xây dựng danh mục minh chứng 
Tự đánh giá
Phòng
Hội đồng - tầng 2
TT Khảo thí 
và KĐCL
Như giấy mời
Thứ Sáu
(23/10)
 
Cả ngày Học tập quy chế cho
Sinh viên Y 1
Hội trường lớn Phòng Đào tạo
Đại học  
 
Chiều: 15h30  Họp BCH Đảng ủy quý IV-2020 Phòng
Hội đồng - tầng 2
 Bí thư
Đảng ủy
BCH Đảng ủy
Chiều: 17h00 Họp giao ban Bí thư Chi bộ
quý IV-2020
Phòng
Hội đồng - tầng 2
Bí thư
Đảng ủy
Bí thư Đảng ủy
Bí thư các Chi bộ trực thuộc
Thứ Bảy
(24/10)
Sáng        
Chiều        
Chủ Nhật
(25/10)
Sáng        
Chiều