LỊCH CÔNG TÁC TUÀN

Lịch công tác tuần từ ngày 09-15/11/2020
Thời gian
Nội dung – Nhiệm vụ Địa điểm Chủ trì / Đơn vị
trách nhiệm chính
Thành phần
Thứ Hai
(09/11)
 
Chiều: 14h00 Họp Giao ban Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng Như thường lệ
Chiều: 16h00 Họp Thi đua Công đoàn
Năm học 2019-2020
Phòng hội đồng tầng 2 Công đoàn trường Ban chấp hành Công đoàn trường
Thứ Ba
(10/11)
Sáng        
Chiều        
Thứ Tư
(11/11)
Sáng        
Chiều        
Thứ Năm
(12/11)
Sáng: 9h00 Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường 
 NCS: Nguyễn Trọng Tuấn
Chuyên ngành YTCC
Phòng 305 Phòng ĐT
Sau đại học
- Hội đồng bảo vệ
- Nghiên cứu sinh
Chiều        
Thứ Sáu
(13/11)
 
Sáng        
Chiều        
Thứ Bảy
(14/11)
Sáng Bảo vệ luận văn cấp Cơ sở
cho lớp BSCKII khóa 12
Chuyên ngành Ngoại
Phòng 304 Phòng ĐT
Sau đại học
- Hội đồng bảo vệ
- Nghiên cứu sinh
Chiều        
Chủ Nhật
(15/11)
Sáng: 9h00 Tiếp xúc Cán bộ Hưu trí
nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Phòng họp tầng 3 Ban Giám hiệu 
Công Đoàn trường
và các lãnh đạo phòng ban
 
Chiều