LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 25-31/01/2021

Thời gian
Nội dung – Nhiệm vụ Địa điểm Chủ trì / Đơn vị
trách nhiệm chính
Thành phần
Thứ Hai
(25/01)
Sáng: 8h00 Họp hoạt động
tự đánh giá các CTĐT
Phòng họp tầng 3 GDYH-NCKH - Khoa YTCC
- Khoa Dược
- TT Khảo thí &QLCLGD

Chiều: 14h00
 
Họp Giao ban Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng Như thường lệ
Chiều: 15h30
Họp Ban chấp hành Đảng bộ
 
Phòng họp tầng 3 Văn phòng Ban chấp hành Đảng bộ
Chiều: 17h00 Họp lấy ý kiến sinh viên Phòng A305 Trung tâm KT& KĐCL - BGH
- Trưởng BM
- TT Khảo thí &QLCLGD
- Phòng Đào tạo Đại học
- Sinh viên
Thứ Ba
(26/01)
Sáng        
Chiều        
Thứ Tư
(27/01)
Sáng: 8h00
Tuyên truyền, phổ biến kiến thức
pháp luật và huấn luyện nghiệp vụ
PCCC và cứu nạn cứu hộ năm 2021
Hội trường lớn Phòng Quản trị Cán bộ và sinh viên
(danh sách người học được thông báo trong email)
Sáng: 8h00
Thảo luận Khung chương trình
năm Y5 với chuyên gia Harvard
(họp zoom)
 
Phòng họp tầng 3 Ban đổi mới - Trưởng năm Y5
- Đại diện các BM
Chiều: 14h00
Tiếp đoàn Đại sứ quán Anh
 
Phòng họp tầng 3 Phòng HTQT  
Chiều: 14h00
Họp Hội đồng rà soát
giữa chu kỳ kiểm định
 
Phòng hội đồng
tầng 2
Trung tâm
KT&KĐCL
Danh sách trong QĐ Hội đồng
Chiều: 16h30
Hiệu trưởng gặp nhóm giảng viên
 đi đào tạo ở ĐHYD TP.HCM
 
Phòng A305   Như giấy mời
Thứ Năm
(28/01)
Chiều: 13h15 Hội nghị tổ chức, nghiên cứu,
học tập, nghị quyết Đại hội Đảng bộ
Thành phố lần thứ XVI
nhiệm kỳ 2020-2025
Tổng kết công tác Đảng năm 2020
và triển khai phương hướng
nhiệm vụ năm 2021 
Hội trường lớn Đảng bộ Toàn thể Đảng viên 
Chiều: 16h00 Họp lấy ý kiến sinh viên Phòng A305 Trung tâm
KT&KĐCL
- BGH
- Trưởng BM
- TT Khảo thí &QLCLGD
- Phòng Đào tạo Đại học
- Sinh viên
Thứ Sáu
(29/01)
Sáng        
  Chiều        
Thứ Bảy
(30/01)
Sáng: 9h00 Họp Hội đồng trường Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐT Như giấy mời
Chiều        
Chủ Nhật
(31/01)
Sáng        
Chiều