LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 16-22/08/2021
  Nội dung – Nhiệm vụ Địa điểm Chủ trì / Đơn vị
trách nhiệm chính
Thành phần
Thứ Hai
(16/08)
 
Sáng        
Chiều: 14h00 Họp giao ban Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng Như thường lệ
Thứ Ba
(17/08)
Sáng        
Chiều        
Thứ Tư
(18/08)
Sáng        
Chiều        
Thứ Năm
(19/08)
Sáng        
Chiều        
Thứ Sáu
(20/08)
 
Sáng        
Chiều        
Thứ Bảy
(21/08)
Sáng        
Chiều        
Chủ Nhật
(22/08)
Sáng        
Chiều