LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 30/08 đến ngày 05/09/2021
  Nội dung – Nhiệm vụ Địa điểm Chủ trì / Đơn vị
trách nhiệm chính
Thành phần
Thứ Hai
(30/08)
 
Cả ngày
Tập huấn Giảng viên khối lâm sàng
Lớp 1 
 

Phòng A305
 
 
Đơn vị GDYH-NCKH  
Chiều        
Thứ Ba
(31/08)
Cả ngày
Tập huấn Giảng viên khối lâm sàng Lớp 1
 
Phòng A305  Đơn vị GDYH-NCKH   
Chiều        
Thứ Tư
(01/09)
Sáng: 8h00 Họp chuyên môn khoa Điều dưỡng và Đơn vị GDYH-NCKH
Phòng họp tầng 3
 nhà A 
 
Khoa Điều dưỡng  
Chiều: 14h00 Họp chuyên môn khoa RHM
và Đơn vị GDYH-NCKH

Phòng họp tầng 3
 nhà A
 
Khoa RHM  
Thứ Năm
(02/09)
CẢ NGÀY NGHỈ LỄ 2-9      
Chiều        
Thứ Sáu
(03/09)
CẢ NGÀY NGHỈ LỄ 2-9      
Chiều        
Thứ Bảy
(04/09)
Sáng        
Chiều        
Chủ Nhật
(05/09)
Sáng        
Chiều