LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 18/10 đến ngày 24/10/2021
Thời gian Nội dung – Nhiệm vụ Địa điểm Chủ trì / Đơn vị
trách nhiệm chính
Thành phần
Thứ Hai
(18/10)
 
Sáng        

Chiều: 14h00
 
 Họp Giao ban Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng Như thường lệ
Thứ Ba
(19/10)
Sáng        
Chiều        
Thứ Tư
(20/10)
Sáng        
Chiều        
Thứ Năm
(21/10)
Sáng        
Chiều        
Thứ Sáu
(22/10)
 
Sáng: 8h00 Hội thảo "Chuyển đổi số trong Giáo dục Đại học Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐT - Chủ tịch Hội đồng trường
- Ban Giám hiệu
- Trưởng các phòng Đào tạo Đại học, Sau đại học, Quản lý Khoa học
- Bộ môn Tin học
- Phòng Công nghệ Thông tin
Chiều        
Thứ Bảy
(23/10)
Sáng        
Chiều        
Chủ Nhật
(24/10)
Sáng        
Chiều