LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 27/06 đến ngày 03/07/2022
Thời gian Nội dung – Nhiệm vụ Địa điểm Chủ trì / Đơn vị
trách nhiệm chính
Thành phần
Thứ Hai
(27/06)
Sáng: 9h00  Tiếp Đoàn Giáo sư Đại học Dược Okayama đến thăm và làm việc Phòng họp tầng 3 BGH
Khoa Dược học
BGH
Khoa Dược học
Phòng HTQT

Chiều: 14h00
Họp Giao ban Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng Như thường lệ
Chiều: 15h30 Họp tổng kết triển khai CTĐT Y khoa năm học 2021-2022
 
(họp sau giao ban)
Phòng họp tầng 3 Ban Đổi mới Theo thư mời
Chiều: 14h00 Đoàn Giáo sư Đại học Dược Okayama làm việc với Khoa Dược học Phòng hội đồng Khoa Dược học Khoa Dược học
Thứ Ba
(28/06)
Sáng: 8h00 Phòng Quản lý Đào tạo họp triển khai công tác tuyển sinh năm 2022 Phòng hội đồng Phòng Quản lý Đào tạo Phòng Quản lý Đào tạo
Chiều:13h30 Họp triển khai rà soát và cập nhật chương trình đào tạo trình độ Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2022 Phòng họp tầng 3 Phòng Quản Đào tạo Sau đại học Ban Giám hiệu;
-Phòng Đào tạo Sau đại học;
-Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục;
-Trung tâm Giáo dục Y học và NCKH;
-Các Trưởng/Phó Khoa/Giáo vụ Bộ môn của các chuyên Chuyên khoa cấp I và chuyên khoa cấp II
Chiều: 14h00 Làm việc với Ban lãnh đạo Wolter Kluwer-Up to date về cung cấp thông tin Y học dựa trên bằng chứng phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu Phòng hội đồng tẩng 2 BGH BGH
Trưởng/Phó Khoa và Bộ môn liên quan
Lãnh đạo các Phòng, ban, Trung tâm l
Thứ Tư
(29/06)
Cả ngày Khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo Y Khoa, Dược học và cao học Y tế Công cộng Tầng 4 nhà B BGH
Trung tâm Khảo thí và KĐCLGD
Các Đơn vị và Cá nhân liên quan
Chiều        
Thứ Năm
(30/06)
Sáng: 9h00 Bảo vệ luận án cấp cơ sở cho
nghiên cứu sinh Đỗ Thị Quỳnh Mai chuyên ngành Nhi khoa
Phòng A 307  
Phòng Quản Đào tạo Sau đại học
  • Hội đồng bảo vệ
Học viên
Chiều        
Thứ Sáu
(01/07)
Sáng        
Chiều        
Thứ Bảy
(02/07)
Sáng: 9h00 Họp Hội đồng Giáo sư Cơ sở phiên 2 Phòng họp tầng3 Chủ tịch Hội đồng GS Cơ sở Các thành viên Hội đồng Giáo sư Cơ sở
Phòng QLKH
Cả ngày Bảo vệ luận văn sinh viên tốt nghiệp khoa Dược học   Các hội trường Khoa Dược học  
Chủ Nhật
(03/07)
Sáng        
Chiều