LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 31/10 đến ngày 6/11/2022
Thời gian Nội dung – Nhiệm vụ Địa điểm Chủ trì / Đơn vị
trách nhiệm chính
Thành phần
Thứ Hai
(31/10)
Sáng: 9h00 Họp chỉ đạo kế hoạch tổ chức Hội nghị Dược Lâm sàng
châu Á (ACCP 2023)
Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
Khoa Dược học
BGH và các trưởng phòng liên quan và Khoa Dược học

Chiều: 14h00
 
Họp Giao ban Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng Như thường lệ
Thứ Ba
(01/11)
Sáng        
Chiều: 14h00 Họp thông qua bản mô tả các chương trình đào tạo CKI và CKII năm học 2022-2023 của các Khoa/Bộ môn Phòng họp tầng 3 Phòng QLKH - BGH
- Hội đồng khoa học và ĐT
- Lãnh đạo, giảng viên các Khoa/Bộ môn liên quan
- Phòng QLKH và Phòng QL Đào tạo SĐH
Chiều: 15h30 Làm việc với chuyên gia HAIVN về Đổi mới CTĐTBSNT Phòng Bảo vệ
Luận văn 307
Phòng QLĐTSĐH, lãnh đạo BM Nội & HAIVN Theo thư mời
Thứ Tư
(02/11)
Chiều: 14h00
Đóng góp ý kiến xây dựng quy trình quản lý của Phòng CNTT
 
Phòng hội đồng tầng 2 Phòng CNTT
Ban TTPC
 
Chiều: 14h30 Họp với trường Đại học Dược Hà Nội chuẩn bị cho Hội nghị ACCP Phòng họp tầng 3 Khoa Dược học  
Chiều Tập huấn TOT Giảng đường
thông minh
Phòng QLĐTĐH  
Cả ngày Hội thảo nội bộ Đổi mới CTĐT Bác sĩ Nội trú Phòng Bảo vệ
Luận văn 307
Phòng QLĐTSĐH, lãnh đạo BM Nội & HAIVN Theo thư mời
Chiều: 16h30
Họp tiến độ triển khai CTĐT
Y khoa đổi mới 11/2022
 
Phòng họp tầng 3 Ban đổi mới Theo thư mời
Thứ Năm
(03/11)
Sáng        
Chiều        
Thứ Sáu
(04/11)
Sáng Thi tốt nghiệp Sau đại học
năm 2022
Nhà A Phòng
QLĐT SĐH
Hội đồng thi
Học viên
Cả ngày Tập huấn TOT Phòng bảo vệ
Luận văn 307
Phòng QLĐTĐH  
Thứ Bảy
(05/11)
Sáng        
Chiều        
Chủ Nhật
(06/11)
Sáng        
Chiều