THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019 TUẦN TỪ 17/06 - 22/06/2019

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019 TUẦN TỪ 17/06 - 22/06/2019
Phòng Đào tạo Đại học kính gửi đến các thầy, cô

LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG TỪ NGÀY 17-06 ĐẾN 22-06-2019 

Chi tiết xin xem file đính kèm : Lịch Giảng Đường

LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG (học kỳ phụ - học lại, học cải thiện)


Chi tiết xin xem file đính kèm : Lịch Giảng Đường

Trung tâm Khảo thí & Quản lý chất lượng Giáo dục kính gửi đến quý thầy, cô trong trường:
 
Lịch Giảng Đường thi tuần từ 17.06 -22.06.2019