THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 TUẦN TỪ 06/12 - 11/12/2021

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 TUẦN TỪ 06/12 - 11/12/2021
Phòng Đào tạo Đại học kính gửi đến các thầy, cô

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020-2021 TUẦN HỌC KỲ (06/12 - 11/12/2021)

Chi tiết xin xem file đính kèm : Lịch Giảng Đường

Trân trọng cảm ơn!