THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 TUẦN TỪ 15/11 - 21/11/2021

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 TUẦN TỪ 15/11 - 21/11/2021
Phòng Đào tạo Đại học kính gửi đến các thầy, cô

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020-2021 TUẦN HỌC KỲ (15/11 - 21/11/2021)

Chi tiết xin xem file đính kèm : Lịch Giảng Đường

Trân trọng cảm ơn!