LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 28/02 đến ngày 06/03/2022
Thời gian Nội dung – Nhiệm vụ Địa điểm Chủ trì / Đơn vị
trách nhiệm chính
Thành phần
Thứ Hai
(28/02)

Chiều: 14h00
 
Họp Giao ban Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng Như thường lệ
Chiều: 13h30 Tập huấn giảng viên
khối lâm sàng Y5 và giảng viên trẻ
Phòng bảo vệ
Luận án (A307)
Trung tâm
GDYH-NCKH
Như kế hoạch
Thứ Ba
(01/03)
Sáng        
Chiều: 13h30 Tập huấn giảng viên
khối lâm sàng Y5 và giảng viên trẻ
Phòng bảo vệ
Luận án (A307)
Trung tâm
GDYH-NCKH
Như kế hoạch
Thứ Tư
(02/03)
Sáng        
Chiều: 13h30 Tập huấn giảng viên
khối lâm sàng Y5 và giảng viên trẻ
Phòng bảo vệ
Luận án (A307)
Trung tâm
GDYH-NCKH
Như kế hoạch
Thứ Năm
(03/03)
Sáng        
Chiều: 13h30 Tập huấn giảng viên
khối lâm sàng Y5 và giảng viên trẻ
Phòng bảo vệ
Luận án (A307)
Trung tâm
GDYH-NCKH
Như kế hoạch
Thứ Sáu
(04/03)
Cả ngày Bảo vệ Luận văn cấp cơ sở
BS.CK2-K13 và thông qua
đề cương luận văn BS.CK2-K14
Chuyên ngành Sản Phụ khoa
Phòng A304 Phòng ĐT
Sau đại học
Học viên
Hội đồng chấm
Chiều: 13h30 Tập huấn giảng viên khối lâm sàng Y5 và giảng viên trẻ Phòng bảo vệ
Luận án (A307)
Trung tâm
GDYH-NCKH
Như kế hoạch
Thứ Bảy
(05/03)
Sáng        
Chiều        
Chủ Nhật
(06/03)
Sáng        
Chiều