LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 07-13/03/2022
Thời gian Nội dung – Nhiệm vụ Địa điểm Chủ trì / Đơn vị
trách nhiệm chính
Thành phần
 Thứ Hai
(07/03)
Sáng: 10h15 Xây dựng kế hoạch làm việc với các đối tác  Phòng họp tầng 3  TS. Nguyên   TT Ngoại ngữ tin học
và các thành viên
Chiều: 13h30 Tập huấn Giảng viên khối lâm sàng Y5 và giảng viên trẻ Phòng BV
luận văn 307
Trung tâm
GDYH-NCKH
Theo kế hoạch
 
Thứ Ba
(08/03)
Chiều: 14h00 Họp Ban thường vụ Đảng ủy Phòng Hội đồng tầng 2 Bí thư Đảng ủy Ban thường vụ
Đảng ủy
Chiều: 13h30 Tập huấn Giảng viên khối lâm sàng Y5 và giảng viên trẻ  Phòng BV
luận văn 307
Trung tâm
GDYH-NCKH
Theo kế hoạch
Thứ Tư
(09/03)
Sáng        
Chiều: 13h30 Tập huấn Giảng viên khối lâm sàng Y5 và giảng viên trẻ Phòng BV
luận văn A 307
Trung tâm
GDYH-NCKH
 
Theo kế hoạch
Thứ Năm
(10/03)
Chiều: 13h30
 
Tập huấn Giảng viên khối lâm sàng Y5 và giảng viên trẻ Phòng BV
luận văn A 307
Trung tâm
GDYH-NCKH
Theo kế hoạch
Chiều: 16h30
 
Báo cáo tiến độ triển khai CTĐT Y khoa đổi mới tháng 3/2022 Phòng họp tầng 3  Ban đổi mới Theo thư mời
Thứ Sáu
(11/03)
Sáng        
Chiều: 13h30 Tập huấn Giảng viên khối lâm sàng Y5 và giảng viên trẻ  Phòng BV
luận văn A 307 
 Trung tâm
GDYH-NCKH
Theo kế hoạch 
Thứ Bảy
(12/03)
Sáng        
Chiều        
Chủ Nhật
(13/03)
Sáng        
Chiều