LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 18-24/04/2022
Thời gian Nội dung – Nhiệm vụ Địa điểm
Chủ trì / Đơn vị
trách nhiệm chính
Thành phần
Thứ Hai
(18/04)
Sáng        

Chiều: 14h00
 
Họp giao ban Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng Như thường lệ
Thứ Ba
(19/04)
Sáng        
Chiều: 13h30 Thông qua Hội đồng rà soát, đánh giá và cập nhật
chương trình đào tạo
trình độ đại học năm 2022
Phòng họp tầng 3 - Phòng ĐT Đại học
- Trung tâm  GDYH & NCKH
Như triệu tập
Thứ Tư
(20/04)
Sáng        
Chiều: 13h30 Thông qua Hội đồng rà soát, đánh giá và cập nhật
chương trình đào tạo
trình độ đại học năm 2022
Phòng họp tầng 3 - Phòng ĐT Đại học
- Trung tâm GDYH & NCKH
Như triệu tập
Thứ Năm
(21/04)
Sáng: 9h00 Bảo vệ Luận án cấp trường
cho NCS Trần Thanh Tú
Chuyên ngành Y tế công cộng
Phòng A 307 Phòng ĐT Sau đại học
- Hội đồng Bảo vệ luận án
- Nghiên cứu sinh
Chiều        
Thứ Sáu
(22/04)
Sáng        
Chiều        
Thứ Bảy
(23/04)
Sáng        
Chiều        
Chủ Nhật
(24/04)
Sáng        
Chiều