LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 30/05 đến ngày 05/06/2022
Thời gian Nội dung – Nhiệm vụ Địa điểm Chủ trì / Đơn vị
trách nhiệm chính
Thành phần
Thứ Hai
(30/05)
Sáng: 7h30 Họp trực tuyến tuyển sinh
năm 2022
Phòng họp tầng 3   BGH Như triệu tập 

Chiều: 14h00
 
Họp giao ban Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng Như thường lệ
Thứ Ba
(31/05)
Cả ngày Tập huấn nghiệp vụ UBKT, công tác giải quyết khiếu nại,    tố cáo của CĐYTVN Phòng hội đồng 
tẩng 2
Công đoàn trường
- BCH Công đoàn trường
- UBKT công đoàn trường
Chiều        
Thứ Tư
(01/06)
Sáng        
Chiều: 16h30 Họp lấy ý kiến sinh viên Phòng A 307 TT Khảo thí và KĐCL - Đại diện phòng QL Đào tạo Đại học, - Trung tâm KT&KĐCLGD,
- CLB sinh viên K40,41,42,43
Thứ Năm
(02/06)
Sáng        
Chiều: 14h30 Hội nghị phiên thứ nhất BCH khoá IV, Nhiệm kỳ 2022-2027 Phòng Hội đồng tầng 2 BCH Hội CTĐ BCH Hội CTĐ
Chiều: 16h30 Họp lấy ý kiến sinh viên Phòng A 307   - Đại diện phòng QL Đào tạo Đại học, - Trung tâm KT&KĐCLGD,
- CLB sinh viên K40,41,42,43
Thứ Sáu
(03/06)
Sáng        
Chiều
       
Thứ Bảy
(04/06)
Sáng        
Chiều        
Chủ Nhật
(05/06)
Sáng        
Chiều