Trung tâm chẩn đoán và điều trị bệnh lý giấc ngủ

I. Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm:
Trung tâm Chẩn đoán và điều trị bệnh lý giấc ngủ được thành lập từ tháng 12 năm 2011. Trung tâm có nhiệm vụ:
- Triển khai các dịch vụ phục vụ chẩn đoán và điều trị rối loạn giấc ngủ
- Nghiên cứu khoa học, đào tạo, truyền thông giác dục sức khỏe hướng cộng đồng.
II. Nhân sự:
 * Biên chế: 06
1. Phụ trách Trung tâm: PGS.TS.TTƯT. Nguyễn Văn Mùi, Phó Giám đốc Bệnh viện.
2. Bác sĩ thường trực:
2.1. TS. Phạm Văn Linh, Phó trưởng khoa Khám bệnh.
            2.2. ThS. Đào Thu Hồng, Phó trưởng khoa Chẩn đoán chức năng
            2.3. ThS. Phạm Thị Thu Thủy, Khoa Chẩn đoán chức năng.
3. Kỹ thuật viên:
3.1. Trần Thị Thương, Khoa Chẩn đoán chức năng.
            3.2. Phạm Thị Thu, Khoa Chẩn đoán chức năng
*  Ngoài ra có sự phối hợp của bác sỹ một số khoa, phòng trong Bệnh viện.