Kết quả chấm phúc khảo tuyển sinh sau đại học đợt 02 năm 2020

Kết quả chấm phúc khảo tuyển sinh sau đại học đợt 02 năm 2020
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo kết quả chấm phúc khảo tuyển sinh sau đại học đợt 02 năm 2020
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo kết quả chấm phúc khảo tuyển sinh sau đại học đợt 02 năm 2020 

Chi tiết file đính kèm: /hpmu/uploads/news/2020_12/kq-cham-phuc-khao-dot-2-ts-sdh_0001.pdf