THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ CHUYỂN ĐỔI

Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh

Theo chương trình đào tạo liên tục, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng mở lớp đào tạo cấp chứng chỉ Điều dưỡng Gây mê hồi sức, Chứng chỉ Quản lý điều dưỡng , Chứng chỉ chuyển đổi từ Điều dưỡng trung học, Y sĩ sang Kỹ thuật viên với các chuyên ngành sau: Xét nghiệm, Chuẩn đoán hình ảnh, Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng.
Chi tiết trong file đính kèm :
 /hpmu/uploads/news/2017_09/thong-bao-dhtdhh283.pdf