Thông báo tuyển sinh chuyên khoa định hướng năm 2016

Thông báo tuyển sinh chuyên khoa định hướng năm 2016
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tuyển sinh chuyên khoa định hướng năm 2016 các chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh, Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Răng hàm mặt, Tai mũi họng, Mắt, Hóa sinh, Y học cổ truyền, Y tế công cộng, Lao & Bệnh phổi, Tâm thần, Ung buớu, Y học gia đình. Bắt đầu nhận hồ sơ từ 15/6/2016. Bắt đầu học từ 01/8/2016 Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng – Số 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng
          Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tuyển sinh chuyên khoa định hướng năm 2016 các chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh, Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Răng hàm mặt, Tai mũi họng, Mắt, Hóa sinh, Y học cổ truyền, Y tế công cộng, Lao & Bệnh phổi, Tâm thần, Ung buớu, Y học gia đình. 

              Bắt đầu nhận hồ sơ từ 15/6/2016. Bắt đầu học từ 01/8/2016

           Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng – Số 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng

         
 Chi tiết xem tại file đính kèm: /hpmu/uploads/news/2016_04/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-sau-dai-hoc_1.pdf