Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2019

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2019
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo tuyển sinh sau đại học đào tạo trình độ Thạc sĩ, Chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II và Bác sĩ nội trú năm 2019
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo tuyển sinh sau đại học đào tạo trình độ Thạc sĩ, Chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II và Bác sĩ nội trú năm 2019

Chi tiết xem trong file đính kèm: /hpmu/uploads/news/2019_05/tb-tssdh-201920052019.pdf