QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KỈ LUẬT,HỌC VỤ SINH VIÊN

QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KỈ LUẬT,HỌC VỤ SINH VIÊN
Văn bản
      Số hiệu văn bản                     
Ngày ban hành văn bản Nơi ban hành văn bản Nội dung             

Quyết định V/v kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế học kỳ I năm học 2020 - 2021
 
102/QĐ-YDHP 12/01/2021 Trường ĐHYDHP Tại đây

Khung xử lý kỷ luật sinh viên HPMU 2021
 
810/QĐ-YDHP 02/07/2021 Trường ĐHYDHP Tại đây

Quyết định xử lý học vụ sinh viên học kỳ I
(2021 - 2022)
 
764/QĐ-YDHP 28/04/2022 Trường ĐHYDHP Tại đây