Thông báo : Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2021

Thông báo : Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2021

Thông báo : Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2021

Thông báo : Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2021
Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Y Dược Hải Phòng xin thông báo:

Thông báo : Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2021

Chi tiết trong file đính kèm tại đây:
/hpmu/uploads/news/2021_05/tb-tscq-2021.pdf

Trân trọng cảm ơn !