Thông báo: V/v tạm dừng việc dạy ,học tập trung và một số nội dung phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo: V/v tạm dừng việc dạy ,học tập trung và một số nội dung phòng, chống dịch Covid-19
Phòng Đào tạo Đại học kính gửi đến sinh viên và học viên các khối:

Thông báo: V/v tạm dừng việc dạy ,học tập trung và một số nội dung phòng, chống dịch Covid-19

Chi tiết thông báo xin mời xem trong file đính kèm tại đây: 

/hpmu/uploads/news/2021_01/cv-vv-tam-dung-day-va-hoc-tap-trung-va-1-so-noi-dung-phong-chong-dich-covid-19.pdf

Trân trọng cảm ơn!