Thông báo: V/v tăng cường, chủ động phòng chống dịch Covid-19

Thông báo: V/v tăng cường, chủ động phòng chống dịch Covid-19
Phòng Đào tạo Đại học kính gửi đến sinh viên và học viên các khối:

Thông báo: Nghỉ Tết Nguyên đán - Xuân Tân Sửu

Chi tiết thông báo xin mời xem trong file đính kèm tại đây: 

/hpmu/uploads/news/2021_01/cv-23-ydhp-bcd.pdf

Trân trọng cảm ơn!