Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho học viên, sinh viên đang có lịch học lâm sàng tại các Bệnh viện thực hành trên địa bàn thành phố.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho học viên, sinh viên đang có lịch học lâm sàng tại các Bệnh viện thực hành trên địa bàn thành phố.
Thực hiện yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, trong 2 ngày 07-08/05/2021 nhà trường đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho tất cả các đối tượng học viên, sinh viên đang có lịch học lâm sàng tại các Bênh viện thực hành trên địa bàn thành phố.
      Thực hiện yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, trong 2 ngày 07-08/05/2021 nhà trường đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho tất cả các đối tượng học viên, sinh viên đang có lịch học lâm sàng tại các Bênh viện thực hành trên địa bàn thành phố.

   
    Việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm được diễn ra tại khu giảng đường tầng 1 nhà C Trường Đại học Y Dược Hải Phòng do Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng đảm nhiệm. Để việc lấy mẫu được đảm bảo an toàn, đúng quy trình, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng phối hợp với nhà trường đã huy động những cán bộ trẻ và sinh viên y học dự phòng năm thứ 5 và năm 6 tham gia đón tiếp, phân luồng, lấy mẫu xét nghiệm. Xét nghiệm được thực hiện theo hình thức gộp mẫu tại Labo Sinh học phân tử Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, đây là Trung tâm Labo đã được Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cho phép làm xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 tháng 3 vừa qua. Tính đến hết ngày 08/05/2021 có 2955 mẫu đã được lấy và kết quả cho ra các mẫu đều âm tính với SARS-CoV-2.

Một số hình ảnh trong ngày lấy mẫu