Kết quả tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020

Kết quả tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo kết quả tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2020
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo kết quả tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2020
Kết quả thi tuyển sinh chuyên khoa cấp II năm 2020: /hpmu/uploads/news/2020_12/kq-diem-thi-ckii-ts-sdh-dot-2_0001.pdf

Kết quả thi tuyển sinh chuyên khoa cấp I năm 2020: /hpmu/uploads/news/2020_12/ket-qua-diem-thi-cki-ban-chuan_0001.pdf

Thông báo phúc khảo tuyển sinh sau đại học năm 2020: /hpmu/uploads/news/2020_12/thong-bao-phuc-khao-ts-sdh-dot-2_0001.pdf