Thông báo: Danh sách thí sinh hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học tính đến 17h00 ngày 18/9/2021

Thông báo: Danh sách thí sinh hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học tính đến 17h00 ngày 18/9/2021
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo danh sách thí sinh hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học tính đến 17h00 ngày 18/9/2021

Chi tiết tại file đính kèm : Tải file